Obchodní podmínky


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb: 

Lucie Bouchalová

IČ: 07766122

Adresa provozovny: Kosmetika Lucie, Náměstí Hrdinů 264, Staré Město

Provozní doba – pondělí až sobota podle domluvy

 a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů .

Provozovatel poskytuje kosmetické a masérské služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.


OBJEDNÁVKA SLUŽEB A PŘÍCHOD NA PROCEDURU
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem, přes sociální sítě). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou. Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem, nejpozději 1 den před zahájením ošetření.
Pokud nastane jedna z těchto situací, bude Vám účtováno 50% z objednané služby:

- na termín nedorazíte a nedáte předem vědět

- zrušíte objednaný termín v den procedury

Do provozovny vstupujte přesně na čas. Pokud se dostavíte dříve, vyčkejte na chodbě, která slouží jako čekárna. Pokud víte, že se zpozdíte, napište sms. V případě delšího zpozdění budu nucena ošetření zkrátit.

Před objednáním by měl klient/klientka informovat o zdravotních obtížích při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací.

Provozovatel neposkytuje své služby zejména při následujících potížích zákazníka:

  1. při stavech mimořádné únavnosti až vyčerpanosti a stavech vyžadujících klid na lůžku
  2. při horečnatém, akutním zánětlivém a infekčním onemocnění a při podezření na ně
  3. na kůži postižené chorobným zánětem hnisavým nebo plísňovým
  4. v místech čerstvého poranění a porušení celistvosti kůže
  5. v místech křečových žil (varixů) a bércových vředů a u zánětů žil
  6. při nádorových onemocněních
  7. při krvácivých chorobách a u pokročilé aterosklerózy a osteoporózy
  8. při chorobách dutiny břišní, jako jsou průjmy.
  9. při onemocnění žlučníku a močových cest
  10. při těhotenství jen po konzultaci s lékařem

Každý klient/ klientka je plně zodpovědná za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedených kontraindikací. 


OSOBNÍ VĚCI A CENNOSTI

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí. 


DÁRKOVÝ POUKAZ

Dárkový poukaz lze vystavit na nominální částku nebo na konkrétní službu podle domluvy.  Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Ve vyjímečných případech lze platnost poukazu prodloužit.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.


PRODEJ PRODUKTŮ

Ve studiu lze zakoupit kosmetické přípravky a další obdobné produkty pro péči o tělo a obličej. Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem. 


PLATBA SLUŽEB

Za poskytnuté služby je možné zaplatit hotově, dárkovým poukazem, platební kartou nebo bankovním převodem na ´´učet 2601212892/2010 


CENÍK

Ceník je k nahlédnutí ve studiu, na webových stránkách provozovatele nebo na facebookových stránkách ve fotoalbu Ceník. Nejsem plátce DPH. 


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník bere na vědomí, že provozovatel je správcem jeho osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů, zejména pak ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

11.3 Právním základem pro zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů je zejména plnění smluvních a zákonných poviností provozovatele, jako je poskytování smluvených služeb, vedení účetnictví, případně další zákonem uložené povinnosti. Účelem zpracování osobních údajů pak je plnění shora uvedených povinností poskytovatele. Příjemcem osobních údajů je poskytovatel. Doba zpracování osobních údajů je doba nutná pro splnění smlouvy se zákazníkem a následně nezbytně nutná doba pro splnění všech zákonných povinností provozovatele a ochraně jeho oprávněných zájmů.

11.4 V souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníka má tento právo na informace o tom, zda a jaké informace o něm provozovatele spravuje, právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou k tomuto splněny zákonné podmínky, právo na omezení zpracování osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování z oprávněných důvodů a právo na přenositelnost údajů (tj. získání spravovaných údajů v přehledné a strojově čitelné podobě). Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se uplatní pouze tehdy, jsou-li některé údaje spravovány na základě takového souhlasu, nikoliv však v situaci, kdy jsou údaje spravovány z důvodu plnění smluvních a zákonných povinností provozovatele, a ne na základě souhlasu zákazníka.

11.5 V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné provozovatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.6 Více informací o právech zákazníka souvisejících s ochranou jeho osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 26.07.2023